Huisartsenpraktijk Ritter & Kuipers

Toestemming geven voor de infrastructuur voor zorgcommunicatie

Hier kunt u informatie vinden over de nieuwe structuur voor zorgcommunicatie. Wanneer u dit hebt gelezen en toestemming geeft om uw medische gegevens opvraagbaar te maken voor hulpverleners, dan kunt u dit doorgeven aan onze assistente.

www.vzvz.nl

 

Wat is de infrastructuur voor zorgcommunicatie?

Zorgverleners kunnen veilig elektronisch medische gegevens uitwisselen via de infrastructuur voor zorgcommunicatie. Zo kan uw huisarts, apotheek of medisch specialist in het ziekenhuis over de informatie beschikken die van belang is voor uw behandeling. En kunnen medische fouten worden voorkomen. Uw zorgverlener kan uw gegevens, wanneer het nodig is, ook 's avonds of in het weekend raadplegen.

De infrastructuur voor zorgcommunicatie maakt het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners mogelijk. Het is een beveiligd netwerk waarop computersystemen van zorgverleners kunnen aansluiten. Dat mag alleen als deze systemen voldoen aan strenge beveiligingseisen. Uw zorgverlener moet bovendien toestemming aan u vragen voordat hij uw gegevens mag aanmelden. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken bij uw zorgverlener.