Huisartsenpraktijk Ritter & Kuipers

Coronavaccinatiebewijzen via de huisarts

Hierbij informatie wat de huisarts wel/niet voor u kan betekenen waar het gaat om het verkrijgen van een corona-vaccinatiebewijs met QR-code.

De zorgverlener die u heeft gevaccineerd kan u helpen in die uitzonderingsgevallen als het u niet lukt dit bewijs te verkrijgen via de CoronaCheck-website of -app. 

Als huisarts zijn wij alleen verantwoordelijk voor die personen die daadwerkelijk door de huisarts tegen Corona gevaccineerd zijn, maar waarbij dit niet in het RIVM-register staat. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u daarvoor geen toestemming heeft gegeven of omdat de persoon geen BSN-nummer heeft. 

De huisarts heeft géén betrokkenheid bij het aanmaken van QR-codes voor herstelbewijzen, bij negatieve testresultaten of problemen met de registratie indien u bent gevaccineerd door de GGD. 

Voor vragen kunt u terecht op www.CoronaCheck.nl

of u kunt bellen met de speciale helpdesk van de overheid: 0800-1351

Voor meer informatie over het regelen van een Herstelbewijs als Coronabewijs klikt u op: Herstelbewijs regelen als coronabewijs